Workshops

I love recycling workshops helpen op een creatieve manier de recycle producten uit de I love recycling kast te hergebruiken. Hoe leuk is het bijvoorbeeld om een computer uit elkaar te halen en daarvan een robot te maken.Of van oude schone sokken en doppen een handpop te fabriceren. Deelnemers aan de workshops worden technisch en creatief geprikkeld om innovatief om te gaan met recycle producten. Wij bieden workshops voor leraren, begeleiders en kinderen en maken daarvoor een lesprogramma die op deze website komen te staan.

Wat levert meedoen de school, kinderopvang of BSO op?
  • Besparing van geld: door het gebruik van restafval hoeft de school of instelling minder materiaal te kopen voor de lessen handvaardigheid en de activiteiten van de naschoolse opvang.

  • Betrokkenheid bij duurzaamheid: de kinderen krijgen een groter recycle- en milieu bewustzijn. De kast en de workshops inspireren om oude spullen en restafval opnieuw te gebruiken.

  • Besparing van milieu: de school of instelling hoeft minder vaak milieuvervuilende producten te kopen.

  • Vermindering van de afvalberg en schoolafval door hergebruik: De afvalberg verkleint hierdoor werkelijk en er ontstaat minder zwerfafval.

  • Geld: Door tentoonstellingen kunnen de voorwerpen gemaakt van afval worden verkocht voor een goed doel.

Volkskrant 03-09-2012: "Tienduizend inzamelpunten elektronisch afval nodig. De hoeveelheid hergebruikt materiaal moet worden verdubbeld, ondermeer om de grondstofschaarste het hoofd te bieden."


recycle movie
I love recycling kast